HUF: 398.00 Ft


A pályázatok benyújtásának kezdete: 2022.08.01.
A felhívás benyújtásának határideje: 01.12.2024
A projekt finanszírozása: – előfinanszírozás, – előlegfizetés, – visszatérítés, – a fenti rendszerek kombinációja.
A kiutalt pénzeszközök indikatív összege: 100 000 000 EUR HÉA nélkül, azaz 120 000 000 EUR HÉA-val (HÉA 20 000 000 EUR).
A támogatási kérelemben szereplő minimális támogatási összeg: 200 000 EUR HÉA nélkül (240 000 EUR HÉA-val együtt (HÉA 40 000 EUR)).
A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósításához szükséges összes támogatható kiadás 100%-a.
A mechanizmus összegének kiszámítása: A mechanizmus összegét projektenként a projekt egyes tevékenységeinek támogatható kiadásainak összegeként kell meghatározni, és legfeljebb 5 000 000 EUR (HÉA nélkül) vagy 6 000 000 EUR (HÉA-val) összeghatárig nyújtható.

A kiadások időbeli támogathatósága

A kiadások időbeli támogathatósága tekintetében a felhívás előtt és után végrehajtott tevékenységek egyaránt támogathatók. A már megvalósított projektek esetében a projekt végrehajtásához kapcsolódó minden olyan tevékenység támogathatónak minősül, amelyet a pályázó legkorábban 2020. február 1-jétől bizonyíthatóan elvégzett.

A projekt támogatható végrehajtási időszaka legkésőbb 2025. december 31-ig tarthat.

A támogatható épülettípus bemutatása

1.         Műemléki védettségű épület
 a) nemzeti kulturális műemlék, amely szerepel az ingatlan nemzeti kulturális emlékek nyilvántartásában; vagy
 b) örökségi érték vagy tiszteletben tartja egy természetvédelmi terület értékeit, és természetvédelmi területen található; vagy
. c) műemléki értéket képvisel vagy tiszteletben tartja a természetvédelmi terület15) értékeit, és természetvédelmi területen található.

2.         A nem nemzeti kulturális műemléknek minősülő történelmi épületek
 a) a városok és települések műemléki jegyzékeibe bejegyzett vagy
 b) szerepel a szlovákiai modern építészeti nyilvántartásban; vagy
 c) 1980.01.01.01. előtt bejegyezték az ingatlan-nyilvántartásba, vagy bizonyíthatóan ezt az időpontot megelőzően használták.

A felhívás céljai:

1.         Zöld átalakulás,
2.         A felújított épületek számának növelése, miközben javul az energiateljesítményük,
3.         A CO2-kibocsátás csökkentése,
4.         Az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése.

A felhívás célja a történelmi és műemléki védettségű középületek szerkezeti és műszaki állapotának javítása, miközben javul az energiateljesítményük, meghosszabbodik az élettartamuk és növekszik a közhasználatuk.

A pályázó jogosultsági feltételei

1. a) Állami vagyonkezelő – állami költségvetési szervezet, állami járulékfizető szervezet, állami alap vagy külön törvény által létrehozott jogi személy, ha a törvény alapján állami vagyont kezel,
2. b) az önkormányzat és az általa létrehozott költségvetési szervezet vagy járulékfizető szervezet
3. c) a város és az általa létrehozott költségvetési szervezet vagy járulékfizető szervezet
4. d) Önkormányzati kerület és az általa létrehozott költségvetési szervezet vagy járulékfizető szervezet – a Szlovák Köztársaság Fővárosa Pozsony és Kassa város esetében,
5. e) A magasabb területi egység és az általa létrehozott költségvetési szervezet vagy járulékfizető szervezet
6. f) Közjogi intézmény – közjogi intézmény, közintézmény vagy állami egyetem,
7. g) Az állami vagyon külön rendelet szerinti kezelője – állami vállalat, a Szlovák Köztársaság vasútja és mások,
8. h) Az állam tulajdonában lévő erdővagyon vagy egyéb állami tulajdonú ingatlanok kezelője.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnil novú výzvu na  poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Názov Vykonávateľa: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vyhlásenie výzvy:                                               30. 06. 2022
Termín na začatie podávania žiadostí:             01. 08. 2022
Uzavretie výzvy:                                                 01. 12. 2024
Financovanie Projektu: – predfinancovania,- zálohových platieb,- refundácie,- kombináciou vyššie uvedených systémovIndikatívna výška vyčlenených prostriedkov: 100 000 000 EUR bez DPH, t.j. 120 000 000 EUR s DPH (DPH 20 000 000 EUR).
Minimálna výška prostriedkov mechanizmu 200 000 EUR bez DPH (240 000 EUR s DPH (DPH 40 000 EUR)).
Maximálna miera podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Projektu.
Výpočet výšky prostriedkov mechanizmu: Výška prostriedkov mechanizmu na jeden Projekt sa stanoví ako súčet oprávnených výdavkov jednotlivých aktivít Projektu, pričom môže byť poskytnutá najviac vo výške 5 000 000 eur bez DPH, resp. 6 000 000 eur s DPH.

Časová oprávnenosť výdavkov

Z pohľadu časovej oprávnenosti výdavkov sú oprávnené aktivity zrealizované pred aj po vyhlásení Výzvy. V prípade už zrealizovaných Projektov sa za oprávnené považujú všetky aktivity súvisiace s realizáciou Projektu, ktoré Žiadateľ preukázateľne vykonal najskôr od 1. februára 2020 vrátane.
Oprávnené obdobie realizácie Projektu môže byť najneskôr do 31. 12. 2025.

Preukázanie oprávneného typu budovy

 1. Pamiatkovo chránená budov
  a) je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok alebo
  b) má pamiatkovú hodnotu14) alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia15) a nachádza sa v pamiatkovej rezervácii alebo
  c) má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia15) a nachádza sa v pamiatkovej zóne.
 2. Historická budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, je
  a) registrovaná v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí alebo
  b) uvedená v Registri modernej architektúry Slovenska alebo
  c) zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01.01.1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom.

Ciele Výzvy:

 1. Zelená transformácia,
 2. Zvýšenie počtu obnovených budov pri súčasnom zlepšení ich energetickej hospodárnosti,
 3. Zníženie emisií CO2,
 4. Zmiernenie dopadov na zmenu klímy.

Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

Podmienky oprávnenosti Žiadateľa

 1. a) Správca majetku štátu – štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
 2. b) Obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
 3. c) Mesto a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
 4. d) Mestská časť a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia – v prípade Hlavného mesta SR Bratislava a mesta Košice,
 5. e) Vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
 6. f) Verejnoprávna inštitúcia – verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola,
 7. g) Správca majetku štátu podľa osobitného predpisu – štátny podnik, Železnice Slovenskej republiky a iné,
 8. h) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu.

Zdroj: MINDOP

Obrázok: Internet

Ajánlott szolgáltatásaink ehhez a felhíváshoz
Hirdetés

Hirdetés

Csomagajánlatok
Standard
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés a legújabb pályázatokról
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség az elmúlt 1 év projektjeihez
30 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Kiemelt
Silver
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Igény esetén projektek keresése
 • Maximum 1 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció
60 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Gold
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Maximum 3 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció – 1 alkalommal
 • Személyes konzultáció – 1 alkalommal
120 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
+ BÓNUSZ
CORVIN Konzultáció
Személyes konzultáció
A személyes konzultáció során megnézzük vállalkozása hátterét, fejlesztési tervei alapján összesítjük és kiválasztjuk a lehetséges fejlődési pontokat, javaslatot teszünk támogatások igénybevételére, konkretizáljuk a pályázati lehetőségeket, a pályázati támogatás elnyerésének esélyességét, felvázoljuk a feladatokat és az adott pályázathoz kapcsolódó kötelezettségeket.
Összeg: Megegyezés alapján
Hasonló pályázatok
2022.10.17.

Új pályázati felhívást hidettek meg „ Interreg Duna Régió Program „ néven

1. fókusz: A megújuló energiaforrások részarányának növelése a Duna-régióban2. fókusz: A szén-dioxid-intenzitás csökkentése az energia- és a közlekedési…

2022.09.16.

ÚJ FELHÍVÁST HIRDETTEK MEG A FOLYAMATELLENŐRZÉS AUDITÁLÁSÁRA VONATKOZÓ UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA

A  Slovak Business Agency mint végrehajtó a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma mint a támogatás nyújtója nevében kihirdette a…

2022.08.18.

A Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériuma új pályázati felhívást tett közzé a történelmi és műemléki védettségű középületek helyreállítását és ellenálló képességét támogató mechanizmusra vonatkozóan

A pályázatok benyújtásának kezdete: 2022.08.01.A felhívás benyújtásának határideje: 01.12.2024A projekt finanszírozása: - előfinanszírozás, - előlegfizetés, - visszatérítés, -…

2022.08.18.

Szlovák Vidékfejlesztési Program 2014-2022 keretében meghirdetett új pályázati felhívás

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások Alintézkedés: 8.5 - Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének…

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön az egyes pályázatokról.

Please wait...

Köszönjük hogy feliratkozott