HUF: 398.00 Ft

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások


Alintézkedés: 8.5 – Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének javítását célzó beruházások támogatása
Tevékenység: Polgári és kognitív infrastruktúra kiépítése és helyreállítása az erdei ökoszisztémákban
Pályázati határidő: 2022.10.31.
A támogatási kérelemben szereplő minimális támogatási összeg: 10 000,00 EUR
A támogatási kérelemben szereplő maximális támogatási összeg: 350 000,00 EUR
A támogatás összege a fenti felső határértéknek megfelelően a támogatható kiadások 100 %-a.
A támogatás kedvezményezettje bármely gazdasági tevékenységet folytató szervezet, függetlenül annak jogi státuszától és finanszírozási módjától.

A benyújtott, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás igénylésére irányuló kérelmek maximális száma a kérelmező által kezelt erdőterület nagyságától függ. E pályázati felhívás keretében a pályázó a következőket nyújthatja be:

 • -legfeljebb 1 kérelem, ha a kérelmező legfeljebb 10 000 hektárnyi erdőt kezel, vagy ha a kérelmező civil szervezet;
 • legfeljebb 2 kérelem, ha az erdőterület meghaladja a 10 000 hektárt és legfeljebb 50 000 hektár;
 • legfeljebb 6 kérelem, ha több mint 50 000 hektárnyi erdőt kezel.

A támogatás kedvezményezettjei a tulajdonukban lévő erdőkkel gazdálkodó magán és jogi személyek:

 • magántulajdonosok és szervezeteik;
 • önkormányzatok és szervezeteik;
 • olyan egyházak, amelyek vagyona a nemzeti jog szerint a kezelés és az azzal való rendelkezés tekintetében magánjellegűnek tekinthető;
 • állam.

A polgárok egyesüléséről szóló 83/1990. sz. törvény értelmében vett polgári társulás csak a terület erdőgazdálkodójának hozzájárulásával.

Pénzügyi támogatásban részesülő lehet mikro-, kis– vagy középvállalkozás.

A támogatható tevékenységek köre:

A polgári és kognitív infrastruktúra azon elemei, amelyek korlátozás nélkül szolgálják a polgárokat, és a beruházás tárgya nem szolgálhat profitszerző tevékenységet. Példák a támogatható tevékenységekre:

 •  természetjáró és túraútvonalak, kerékpárutak, elsősorban a meglévő erdei úthálózaton kívül; a meglévő erdei úthálózat keresztezése és részleges használata megengedett, de összesen legfeljebb a túraútvonal vagy kerékpárút hosszának 25 %-áig. A kisebb mértékű tereprendezést támogatják, az ösvények felületének különleges kezelése nélkül (pl. makadám, kavics, aszfalt), vagy legfeljebb 1,8 m széles kerékpárutakat.
 • megfigyelő tornyok, kilátótornyok
 • hidak, lépcsők, létrák, járdák, kötélpályák (beleértve vagy csak: korlátok, útvonalvezetés, fakitermelés)
 • természetjáró és túraútvonalak, útvonalak és kerékpárutak kijelölése
 • pihenőhelyek (beleértve vagy csak: higiéniai létesítmények)
 • turistaházak (beleértve vagy kizárólagosan: menedékházak, pavilonok, padok, kutak), tűzrakóhelyek
 • szemetesek
 • megfigyelésre szolgáló objektumok és biodiverzitás-központok – vizi élőhelyek, kisebb vízfelületek, erdei élőhelyek bemutatóhelyei, erdőpedagógiai tantermek (szintén erdőterületek mellett)

Támogatható költségek:

1. ingatlan építése, megvásárlása (beleértve a lízinget is) vagy felújítása;
2. gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése legfeljebb a kedvezményezett vagyonának piaci értékéig;
3. az 1. és/vagy 2. pont szerinti kiadásokkal kapcsolatos projektdokumentáció elkészítésének költségei – a projektösszeg legfeljebb 3 %-áig;
4. számítógépes szoftverek beszerzése vagy fejlesztése, szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése.

Nová výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022

činnosť:                               Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch
Dátum vyhlásenia výzvy:             1. 8. 2022
Dátum uzavretia výzvy:                31. 10. 2022
Minimálna výška oprávnených výdavkov:            10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov:          350 000,00 EUR
Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.
Podpora je nezisková – grant (nenávratný finančný príspevok) vo forme:
–       refundácie skutočne vynaložených a zaplatených výdavkov (čl. 67 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č.1303/2013)

Všeobecné podmienky oprávnenosti žiadateľa (príjemcu pomoci)

Príjemcom pomoci je podnik  ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania (ďalej len „príjemca pomoci“). Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.

 1. 1.       Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
 2. Občianske združenie len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia
 3. Príjemcom pomoci môže byť mikropodnik, malý, stredný podnik a veľký podnik.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

Rozsah oprávnených činností:

Prvky občianskej a poznávacej infraštruktúry slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia, pričom predmet investície nemôže slúžiť na ziskovú činnosť. Príklady oprávnených činností:

 • náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete, prípustné je kríženie, ako aj čiastočné využitie existujúcej lesnej cestnej siete, nepresahujúce sumárne 25 % dĺžky chodníka, resp. cyklotrasy. Podporované budú malé terénne úpravy, bez osobitného riešenia úpravy (napr. makadam, štrk, asfalt) povrchu chodníka, resp. cyklotrasy so šírkou do 1,8 m
 • pozorovateľne, vyhliadkové veže
 • mostíky, schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy (vrátane, alebo len: zábradlia, trasovania, zrubovania)
 • značenie náučných a turistických chodníkov, trás a cyklotrás
 • odpočívadlá (vrátane alebo len: sociálne zariadenia)
 • turistické útulne (vrátane alebo len: prístrešky, altánky, lavičky, studničky), ohniská
 • odpadkové koše
 • objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky (aj v susedstve lesného pozemku)

  Oprávnené náklady pre príjemcu pomoci

 1. výstavbu, nadobudnutie (vrátane leasingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku;
  1. nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;
  1. náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s výdavkami v bode 1 a/alebo 2 – maximálne do 3% z výšky projektu;
  1. získanie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek.

Výdavky sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené až po dátume predloženia ŽoNFP na PPA.

Výdavky sú oprávnené, ak proces ich obstarávania začal najskôr dňom zverejnenia tejto výzvy.

Zdroj:PPA

Obrázok:Internet

Ajánlott szolgáltatásaink ehhez a felhíváshoz
Hirdetés

Hirdetés

Csomagajánlatok
Standard
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés a legújabb pályázatokról
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség az elmúlt 1 év projektjeihez
30 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Kiemelt
Silver
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Igény esetén projektek keresése
 • Maximum 1 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció
60 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Gold
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Maximum 3 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció – 1 alkalommal
 • Személyes konzultáció – 1 alkalommal
120 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
+ BÓNUSZ
CORVIN Konzultáció
Személyes konzultáció
A személyes konzultáció során megnézzük vállalkozása hátterét, fejlesztési tervei alapján összesítjük és kiválasztjuk a lehetséges fejlődési pontokat, javaslatot teszünk támogatások igénybevételére, konkretizáljuk a pályázati lehetőségeket, a pályázati támogatás elnyerésének esélyességét, felvázoljuk a feladatokat és az adott pályázathoz kapcsolódó kötelezettségeket.
Összeg: Megegyezés alapján
Hasonló pályázatok
2022.10.17.

Új pályázati felhívást hidettek meg „ Interreg Duna Régió Program „ néven

1. fókusz: A megújuló energiaforrások részarányának növelése a Duna-régióban2. fókusz: A szén-dioxid-intenzitás csökkentése az energia- és a közlekedési…

2022.09.16.

ÚJ FELHÍVÁST HIRDETTEK MEG A FOLYAMATELLENŐRZÉS AUDITÁLÁSÁRA VONATKOZÓ UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA

A  Slovak Business Agency mint végrehajtó a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma mint a támogatás nyújtója nevében kihirdette a…

2022.08.18.

A Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériuma új pályázati felhívást tett közzé a történelmi és műemléki védettségű középületek helyreállítását és ellenálló képességét támogató mechanizmusra vonatkozóan

A pályázatok benyújtásának kezdete: 2022.08.01.A felhívás benyújtásának határideje: 01.12.2024A projekt finanszírozása: - előfinanszírozás, - előlegfizetés, - visszatérítés, -…

2022.08.18.

Szlovák Vidékfejlesztési Program 2014-2022 keretében meghirdetett új pályázati felhívás

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások Alintézkedés: 8.5 - Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének…

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön az egyes pályázatokról.

Please wait...

Köszönjük hogy feliratkozott