HUF: 398.00 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 1-jétől a felhívás lezárásáig.
Az 1. értékelési forduló határideje: 2022.11.30.
Intézkedés:
4 – Beruházás tárgyi eszközökbe     
Alintézkedés: 4.3 – A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy alkalmazkodásához kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása
Indikatív pénzügyi keretösszeg: 55 476 238,00 EUR
A támogatási kérelemben szereplő minimális támogatási összeg: 10 000,00 EUR
A támogatás maximális összege vállalkozásonként és beruházási projektenként: 1 500 000,00 EUR
A támogatás összege a támogatható kiadások 100 %-a.


A jelen pályázati felhívás feltételei szerint jogosult pályázó:  önkormányzat – községek és városok, amelyekben legkésőbb a vissza nem térítendő hozzájárulás nyújtására irányuló kérelem benyújtásának napján egy adott kataszteri területen jogerős határozat született a földfejlesztési projekt megvalósításának jóváhagyásáról.

A projekt keretén belül támogatható elemek és létesítmények:

 • A földterülethez és a kapcsolódó építményekhez vezető utak
 • A talaj szél- és vízerózió elleni védelmét szolgáló erózióvédelmi intézkedések és a kapcsolódó szerkezetek,
 • A környezet védelmét szolgáló intézkedések, amelyek elsősorban az ökológiai stabilitás és a táj biológiai sokféleségéhez szükséges feltételek megteremtéséből állnak,
 • Vízgazdálkodási intézkedések a táj védelmére a csapadékvízzel és a pangó vízzel szemben, valamint a nedvességhiányt fedező vízforrás biztosítása,
 • Egyéb létesítmények és intézkedések – főként a felszíni vizek védelmével, a mezőgazdasági területek rekultivációjával kapcsolatban stb.

Támogatható költségek:

 1. Létesítmények és intézkedések építésének költségei a költségvetésben meghatározottak szerint az építési szerződés részeként.
 2. ÁFA, amennyiben a nemzeti jogszabályok szerint jogosultak rá
 3. Az 1. pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, mint például építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, környezetvédelmi és gazdasági fenntarthatósági tanácsadási díjak a megvalósíthatósági tanulmányok kivételével a projektösszeg legfeljebb 3%-áig.
 4. A kiadások támogathatósága jóváhagyott közbeszerzési eljárás feltétele.

A kiadások akkor támogathatók, ha azok a támogatási kérelemnek a PPA-hoz történő benyújtása után kerültek kifizetésre.

Jogerős építési engedély – építési engedélyköteles beruházások esetén vagy építési beruházás vagy meghatározott technológiák esetén

PPA vyhlásila projekt pre miestne územné samosprávy na podporu na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Termín predkladania žiadostí: od 1. 10. 2022 do uzatvorenia výzvy
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30. 11. 2022.
Opatrenie:         4 – Investície do hmotného majetku     
Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Indikatívna výška finančných prostriedkov : 55 476 238,00 EUR.
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt a výška podpory:
Minimálna výška oprávnených výdavkov:                                                    10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov:                                              1 500 000,00 EUR
Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov

Oprávnení žiadatelia:

Miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.

Oprávnené prvky, opatrenia a stavby:

 1. Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby
 2. Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby
 3. Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny
 4. Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu
 5. Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia

Oprávnené náklady

1.            Náklady na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení uvedené v rozpočte ako súčasť Zmluvy o dielo
2.            DPH ak vzniká nárok podľa právnych predpisov SR
3.            Všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode 1. ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti okrem štúdií uskutočniteľnosti maximálne do 3%  z výšky projektu.
4.            Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním


Výdavky sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené až po dátume predloženia ŽoNFP na PPA.

Právoplatné stavebné povolenie – v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavebnému úradu pri stavebných investíciách

Zdroj: PPA

Obrázok: Internet

Ajánlott szolgáltatásaink ehhez a felhíváshoz
Hirdetés

Hirdetés

Csomagajánlatok
Standard
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés a legújabb pályázatokról
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség az elmúlt 1 év projektjeihez
30 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Kiemelt
Silver
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Igény esetén projektek keresése
 • Maximum 1 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció
60 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Gold
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Maximum 3 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció – 1 alkalommal
 • Személyes konzultáció – 1 alkalommal
120 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
+ BÓNUSZ
CORVIN Konzultáció
Személyes konzultáció
A személyes konzultáció során megnézzük vállalkozása hátterét, fejlesztési tervei alapján összesítjük és kiválasztjuk a lehetséges fejlődési pontokat, javaslatot teszünk támogatások igénybevételére, konkretizáljuk a pályázati lehetőségeket, a pályázati támogatás elnyerésének esélyességét, felvázoljuk a feladatokat és az adott pályázathoz kapcsolódó kötelezettségeket.
Összeg: Megegyezés alapján
Hasonló pályázatok
2022.10.17.

Új pályázati felhívást hidettek meg „ Interreg Duna Régió Program „ néven

1. fókusz: A megújuló energiaforrások részarányának növelése a Duna-régióban2. fókusz: A szén-dioxid-intenzitás csökkentése az energia- és a közlekedési…

2022.09.16.

ÚJ FELHÍVÁST HIRDETTEK MEG A FOLYAMATELLENŐRZÉS AUDITÁLÁSÁRA VONATKOZÓ UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA

A  Slovak Business Agency mint végrehajtó a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma mint a támogatás nyújtója nevében kihirdette a…

2022.08.18.

A Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériuma új pályázati felhívást tett közzé a történelmi és műemléki védettségű középületek helyreállítását és ellenálló képességét támogató mechanizmusra vonatkozóan

A pályázatok benyújtásának kezdete: 2022.08.01.A felhívás benyújtásának határideje: 01.12.2024A projekt finanszírozása: - előfinanszírozás, - előlegfizetés, - visszatérítés, -…

2022.08.18.

Szlovák Vidékfejlesztési Program 2014-2022 keretében meghirdetett új pályázati felhívás

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások Alintézkedés: 8.5 - Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének…

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön az egyes pályázatokról.

Please wait...

Köszönjük hogy feliratkozott