HUF: 398.00 Ft

A Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség (a továbbiakban: PPA), mint a Szlovák Köztársaság 2014-2022 közötti időszakra szóló vidékfejlesztési programja keretében vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás nyújtója pályázatot hirdet vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás nyújtására

Tevékenység: Mesterséges regenerálás és nevelés a védelmi erdőkben és különleges rendeltetésű erdőkben, különösen az erdőállományok újratelepítésével
Támogatási program: Állami támogatási program az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének javítását célzó beruházások támogatására
A felhívás benyújtásának határideje: 2022.10.31.
A támogatási kérelemben szereplő minimális támogatási összeg: 10 000,00 EUR
A támogatási kérelemben szereplő maximális támogatási összeg: 400 000,00 EUR

A támogatás összege a fenti felső határértéknek megfelelően a támogatható kiadások 100 %-a.

A pályázó e felhívás keretében a következőket nyújthatja be:

 • legfeljebb 1 vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem, amennyiben 10 000 hektárig terjedő erdőket kezel;
 • legfeljebb 2 vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem, ha az erdőterület meghaladja a 10 000 hektárt és legfeljebb 50 000 hektár;
 • legfeljebb 7 Vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem, ha több mint 50 000 hektár erdőterületet kezel.

A támogatás kedvezményezettje vállalkozás, azaz bármely gazdasági tevékenységet folytató szervezet, függetlenül annak jogi státuszától és finanszírozási módjától.

Pénzügyi támogatásban részesülő lehet mikro-, kis– vagy középvállalkozás.

A támogatás kedvezményezettjei a tulajdonukban lévő erdőkkel gazdálkodó magán és jogi személyek:

 • magántulajdonosok és szervezeteik;
 • önkormányzatok és szervezeteik;
 • olyan egyházak, amelyek vagyona a nemzeti jog szerint a kezelés és az azzal való rendelkezés tekintetében magánjellegűnek tekinthető;
 • állam.

A támogatható tevékenységek köre:

 1. a kitermelés utáni területek megtisztítása;
 2. részvétel az erdő természetes regenerálásában;
 3. mesterséges erdősítés újratelepítés révén;
 4. a puszta földterületek mesterséges újraerdősítése;
 5. a fiatal erdőállományok védelme gyomirtással;
 6. a fiatal erdőállományok védelme a vadon élő állatok ellen riasztásztószerekkel;
 7. a fiatal erdőállományok vadon élő állatok elleni védelme kerítéssel;
 8. a nemkívánatos fák kivágása
 9. tisztogatás (tisztítás és metszés).

A támogatható kiadások egyes tételei összegének meghatározása

Az alkalmazandó árfolyam, illetve a végrehajtott termesztési tevékenységek egységenkénti felső határa:

 • a betakarítás utáni területek tisztítása 828,64 EUR/ha összegben;
 • együttműködés az erdő természetes felújításában 379,31 EUR/ha összegben;
 • mesterséges erdőtelepítés újratelepítéssel 2 106,62 EUR/ha (ez az összeg legalább 5 000 facsemete/ha esetén alkalmazandó; ennél kisebb számú facsemete/ha esetén a támogatás minden 100 facsemete/ha után 42,02 EUR-val csökken, még akkor is, ha megkezdődött);
 • az erdőterület mesterséges újraerdősítése 2 106,62 EUR/ha összegben;
 • fiatal erdőállományok védelme gyomirtással 221,75 €/ha összegben;
 • fiatal erdőállományok védelme a vad ellen riasztószerrel 175,07 €/ha összegben;
 • a fiatal erdőállományok vad elleni védelme kerítéssel 3 927,29 EUR/km áron;
 • tisztítás 221,75 €/ha összegben;
 • a nemkívánatos fák kivágása 268,43 EUR/ha összegben.

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu pre fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy

Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV

činnosť:                               Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov
Minimálna výška oprávnených výdavkov:               10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov:            400 000,00 EUR

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s vyššie uvedeným maximálnym limitom . Podpora je nezisková – grant (nenávratný finančný príspevok) vo forme:
1. refundácie skutočne vynaložených a zaplatených
2. štandardnej stupnice nákladov pre vybrané nákladové položky

Dátum vyhlásenia výzvy:             1. 8. 2022
Dátum uzavretia výzvy:                31. 10. 2022

Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
  • štátu.

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť:

 • maximálne 1 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy do 10 000 ha;
 • maximálne 2 ŽoNFP ak obhospodaruje lesy na viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha;
 • maximálne 7 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy na viac ako 50 000 ha.

Rozsah oprávnených činností:

 1. čistenie plôch po ťažbe;
 2. spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa;
 3. umelá obnova lesa podsadbou;
 4. umelá obnova lesa na holine;
 5. ochrana mladých lesných porastov výžinom buriny;
 6. ochrana mladých lesných porastov proti zveri repelentom;
 7. ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním;
 8. plecie ruby;
 9. prečistky (čistky a prerezávky).

Stanovenie výšky jednotlivých položiek oprávnených výdavkov

Uplatňuje sa sadzba, resp. strop na jednotku vykonaných pestovných činností vo výške:

–             čistenie plôch po ťažbe vo výške  828,64 €/ha;
–             spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa vo výške  379,31€/ha;
–             umelá obnova lesa podsadbou vo výške  2 106,62€/ha (táto suma platí pre minimálny počet 5 000 ks sadeníc/ha; pri nižšom počte sadeníc/ha sa kráti o sumu 42,02 € za každých, aj začatých 100 ks sadeníc/ha);
–             umelá obnova lesa na holine vo výške  2 106,62€/ha;
–             ochrana mladých lesných porastov výžinom buriny vo výške  221,75€/ha;
–             ochrana mladých lesných porastov proti zveri repelentom vo výške 175,07 €/ha;
–             ochrana mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním vo výške  3 927,29 €/km;
–             prečistky vo výške  221,75 €/ha;
–             plecie ruby vo výške  268,43 €/ha.

Stabilní a odolné lesy v Česku? Musí být druhově a výškově rozrůzněné - Deník.cz

Zdroj: PPA

Obrázky: Internet

Ajánlott szolgáltatásaink ehhez a felhíváshoz
Hirdetés

Hirdetés

Csomagajánlatok
Standard
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés a legújabb pályázatokról
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség az elmúlt 1 év projektjeihez
30 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Kiemelt
Silver
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Igény esetén projektek keresése
 • Maximum 1 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció
60 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Gold
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Maximum 3 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció – 1 alkalommal
 • Személyes konzultáció – 1 alkalommal
120 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
+ BÓNUSZ
CORVIN Konzultáció
Személyes konzultáció
A személyes konzultáció során megnézzük vállalkozása hátterét, fejlesztési tervei alapján összesítjük és kiválasztjuk a lehetséges fejlődési pontokat, javaslatot teszünk támogatások igénybevételére, konkretizáljuk a pályázati lehetőségeket, a pályázati támogatás elnyerésének esélyességét, felvázoljuk a feladatokat és az adott pályázathoz kapcsolódó kötelezettségeket.
Összeg: Megegyezés alapján
Hasonló pályázatok
2022.10.17.

Új pályázati felhívást hidettek meg „ Interreg Duna Régió Program „ néven

1. fókusz: A megújuló energiaforrások részarányának növelése a Duna-régióban2. fókusz: A szén-dioxid-intenzitás csökkentése az energia- és a közlekedési…

2022.09.16.

ÚJ FELHÍVÁST HIRDETTEK MEG A FOLYAMATELLENŐRZÉS AUDITÁLÁSÁRA VONATKOZÓ UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA

A  Slovak Business Agency mint végrehajtó a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma mint a támogatás nyújtója nevében kihirdette a…

2022.08.18.

A Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériuma új pályázati felhívást tett közzé a történelmi és műemléki védettségű középületek helyreállítását és ellenálló képességét támogató mechanizmusra vonatkozóan

A pályázatok benyújtásának kezdete: 2022.08.01.A felhívás benyújtásának határideje: 01.12.2024A projekt finanszírozása: - előfinanszírozás, - előlegfizetés, - visszatérítés, -…

2022.08.18.

Szlovák Vidékfejlesztési Program 2014-2022 keretében meghirdetett új pályázati felhívás

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások Alintézkedés: 8.5 - Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének…

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön az egyes pályázatokról.

Please wait...

Köszönjük hogy feliratkozott