HUF: 398.00 Ft

Veronika Remišová, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese, beruházási, regionális fejlesztési és informatizációs minisztere bejelentette hogy 13 milliárd euro érkezik Szlovákia fejlesztésére – a kormány jóváhagyta a Szlovákia Operatív Program keretében az új uniós forrásokra vonatkozó beruházási tervet.  A 2021-2027-es programidőszakban Szlovákia összesen 12,59 milliárd eurót fordít a kitűzött célokra az alábbiak szerint:

A pénzeszközöket a következőképpen fogják elosztani:

 • Összesen közel 1,8 milliárd eurót fordítanak tehát a tudományra, a kutatásra, az innovációra, az ipari átalakulásra, a digitalizációra és a kis- és középvállalkozások növekedésének támogatására.
 • Több mint 160 millió eurót fordítanak a szlovák tudósok támogatására és kutatási tevékenységük feltételeinek javítására.
 • Az új uniós források legnagyobb részét a zöld és éghajlati célkitűzésekre fordítják, amelyek egy része közvetlenül támogatja Szlovákia energiabiztonságának javítását is. A legfontosabb beruházások ezért az épületek szigetelésére és energiaintenzitásának csökkentésére (722 millió euró), a vállalkozások energiahatékonyságára (78 millió euró) és a megújuló energiaforrások felhasználására (398 millió euró) irányulnak.
 • A csatornázási és vízellátási rendszerek kiépítésére (668 millió euró), valamint az I. osztályú utak építésére és javítására (241 millió euró), a II. és III. osztályú utak építésére (169 millió euró), és nem utolsósorban a helyi utak felújítására (62 millió euró) is elkülönítenek forrásokat.
 • Az európai alapok nagy része a természet- és környezetvédelemre is jut. 721 millió eurót különítettek el a természet és a biológiai sokféleség védelmére. Ez többek között az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást (78 millió euró) és az árvízvédelmet (90 millió euró) támogatja a környezetvédelem területén.
 • A fenntartható városi mobilitásba történő beruházások (891 millió euró), beleértve a tiszta tömegközlekedésbe (491 millió euró) és a kerékpározásba (100 millió euró) történő beruházásokat, fontosak lesznek az egészségesebb városi élethez.
 • Az uniós források a kulturális fejlesztésre és az örökségvédelemre, a műemlékek helyreállítására és a fenntartható turizmus előmozdítására is összpontosítanak (515 millió EUR).
 • A problémák kezelésére és a marginalizált roma közösségek támogatására 907 millió eurót különítettek el különböző területeken. Az új programozási időszak egyik konkrét célkitűzése az Igazságos Átmeneti Alap, amely segít a szén-dioxid-semlegességre való áttérés által érintett régiókra gyakorolt társadalmi, gazdasági és környezeti következmények kezelésében.
 • A 441 millió eurós csomagból három régió – Felső-Nyitrai, Kassai  és Besztercebányai kerület – részesülhet. Amint a kormány elfogadja a szlovák programot, a miniszterelnök-helyettes benyújtja azt az Európai Bizottságnak jóváhagyásra. Az új uniós alapokból származó első pályázati felhívásokat az év végéig fogják meghirdetni.

Veronika Remišová  podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, oznámila že prichádza 13 miliárd eur pre rozvoj Slovenska –  vláda schválila plán investícií pre nové eurofondy cez Operačný Program Slovensko.
V programovom období 2021 – 2027 bude Slovensko celkový balík 12,59 mld. € investovať na stanovené ciele nasledovne:

Peňažné prostriedky sa rozdelia nasledovne:

 • Na vedu, výskum, inovácie, priemyselnú transformáciu, digitalizáciu a podporu rastu malých a stredných podnikov preto pôjde súhrnne takmer 1,8 miliardy eur.
 • Viac ako 160 miliónov € pôjde na podporu slovenských vedcov a zlepšenie podmienok pre ich výskumné aktivity.
 • Najväčšia časť nových eurofondov bude smerovať na zelené a klimatické ciele, časť z nich priamo podporí aj zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Kľúčové preto budú investície do zatepľovania a znižovania energetickej náročnosti budov (722 miliónov €), do energetickej efektívnosti podnikov (78 miliónov €) a využívania obnoviteľných zdrojov energie (398 miliónov €).
 • Alokujú sa prostriedky aj na budovanie kanalizácie a vodovodov (668 miliónov €) a tiež o budovanie a opravy ciest I. triedy (241 miliónov €), ciest II. a III. triedy (169 miliónov €) a v neposlednom rade aj o rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 miliónov €).
 • Veľká časť európskych zdrojov pôjde aj na ochranu prírody a životného prostredia. Na ochranu prírody a biodiverzity je vyčlenených 721 miliónov eur. Z toho sa v oblasti životného prostredia podporí okrem iného aj adaptácia na zmenu klímy (78 miliónov €) a ochrana pred povodňami (90 miliónov €).
 • Pre zdravší život v mestách a obciach budú dôležité investície do udržateľnej mestskej mobility (891 miliónov €), medzi nimi aj investície do ekologickej verejnej dopravy (491 miliónov €) a cyklodopravy (100 miliónov €).
 • Zdroje EÚ sa zamerajú tiež na rozvoj kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva, obnovu pamiatok a podporu udržateľného cestovného ruchu (515 miliónov €).
 • Na riešenie problémov a podporu marginalizovaných rómskym komunít je určených prierezovo v rôznych oblastiach 907 miliónov €. Špecifickým cieľom v novom programovom období je Fond spravodlivej transformácie, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu.
 • Z balíka 441 miliónov € môžu čerpať tri regióny – horná Nitra, Košický kraj a Banskobystrický kraj. Po prijatí  Programu Slovensko vládou ho vicepremiérka predloží na schválenie Európskej komisii. Prvé výzvy z nových eurofondov budú vyhlásené do konca tohto roka.

Zdroj: MIRRI

Obrázok: Internet

Hirdetés

Hirdetés

Olvasta már?
2022.08.02.

A kormány jóváhagyta az új uniós alapok beruházási tervét – 13 milliárd eurót fordítanak Szlovákia fejlesztésére

Veronika Remišová, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese, beruházási, regionális fejlesztési és informatizációs minisztere bejelentette hogy 13 milliárd euro érkezik…

2022.04.08.

Új uniós forrásokra vonatkozó stratégiai beruházási terv Szlovákiában

Új uniós forrásokra vonatkozó stratégiai beruházási terv Szlovákiában Elkészült az új uniós forrásokra vonatkozó stratégiai beruházási terv. Veronika…

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön az egyes pályázatokról.

Please wait...

Köszönjük hogy feliratkozott

Legnépszerűbb pályázatok