HUF: 393.78 Ft

(31.01.2022-től)

A program keretében támogatható projektek a következőkre irányuló beruházások:

(a) biomassza-létesítmények építése a meglévő, legfeljebb 20 MW hőterhelésű, fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energetikai berendezések rekonstrukciója és korszerűsítése révén,

(b) létesítmények építése:

1. biometán előállítása;

2. a vízenergia felhasználása;

3. a napenergia felhasználása hőtermelésre;

4. a napenergia felhasználása villamosenergia-termelésre;

5. megújuló hidrogén előállítása;

6. aerotermikus, hidrotermikus vagy geotermikus energia felhasználása hőszivattyú segítségével;

7. a geotermikus energia felhasználása közvetlen hőtermeléssel, esetleg hőszivattyúval kombinálva;

8. a biogáz, a hulladéklerakó-gáz és a szennyvíztisztító telepek gázának előállítása és energetikai felhasználása.

c) a meglévő energetikai létesítmények építése, rekonstrukciója és korszerűsítése az energiahatékonyság növelése és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében a megújuló energiaforrások felhasználásával, valamint a vállalkozások energiaauditjaiból származó intézkedések végrehajtása.

Az élelmiszerekből származó bioüzemanyagok előállítása nem támogatható e rendszer keretében.

A meglévő élelmiszer-alapú bioüzemanyag-üzemek fejlett bioüzemanyag-üzemanyag-üzemekké történő átalakítása nem támogatható a program keretében.

E rendszer alkalmazásában nem nyújtható támogatás olyan kis létesítményekre, amelyek esetében nem lehet kevésbé környezetbarát beruházást azonosítani.

A csoportmentességi rendelet 41. cikkének (5) bekezdésével összhangban az e rendszer keretében nyújtott támogatás nem teljesítményfüggő (a támogatható kiadások %-ában van meghatározva).

Támogatás intenzitása :  Kisvállalkozások 80%, középvállalkozások 70% és nagyvállalkozások 60%.

A támogatás összege: nincs meghatározva.

További információ: https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2020/12/SSP_OZE_D.3.pdf

Fotó: internet


Dávame do pozornosti novú výzvu SIEA 

Podpora energie z obnoviteľných zdrojov

(od 31.01.2022)

Oprávnené projekty podľa tejto schémy sú investičné projekty zamerané na:

a) výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív,

b) výstavbu zariadení na:

1. výrobu biometánu;

2. využitie vodnej energie;

3. využitie slnečnej energie na výrobu tepla;

4. využitie slnečnej energie na výrobu elektriny;

5. výrobu obnoviteľného vodíka;

6. využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;

7. využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;

8. výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

c) výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov využívaním OZE ako implementáciu opatrení z energetických auditov v podnikoch.

Výroba biopalív získaných z potravín  nie je v rámci tejto schémy oprávnená.

Prestavba existujúcich závodov na výrobu biopalív získaných z potravín na závody moderných biopalív nie je v zmysle schémy oprávnená.

Pre účely tejto schémy sa pomoc nebude poskytovať malým zariadeniam, pri ktorých nemožno identifikovať menej ekologickú investíciu.

V súlade s čl. 41 ods. 5 nariadenia o skupinových výnimkách, pomoc podľa tejto schémy nie je závislá od výkonu (stanovuje sa ako % oprávnených výdavkov).

Intenzita pomoci :  Malý podnik  80% , stredný podnik: 70% a veľký podnik 60%

Výška dotácie : nie je určená

Viac info: https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2020/12/SSP_OZE_D.3.pdf

Fotka: Internet

Hirdetés

Hirdetés

Olvasta már?
2022.08.02.

A kormány jóváhagyta az új uniós alapok beruházási tervét – 13 milliárd eurót fordítanak Szlovákia fejlesztésére

Veronika Remišová, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese, beruházási, regionális fejlesztési és informatizációs minisztere bejelentette hogy 13 milliárd euro érkezik…

2022.04.08.

Új uniós forrásokra vonatkozó stratégiai beruházási terv Szlovákiában

Új uniós forrásokra vonatkozó stratégiai beruházási terv Szlovákiában Elkészült az új uniós forrásokra vonatkozó stratégiai beruházási terv. Veronika…

2022.03.24.

Pályázati kiírás a meglévő középületek energiahatékonyságának javítására

A következő napokban közzéteszik a meglévő középületek energiahatékonyságának javítására vonatkozó - 2022-es pályázati kiírást. Jogosult pályázók:  Önkormányzat,MegyeA megye…

2021.12.20.

Élelmiszeripari cégek részére pályázati felhívás

A Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség 2021.12.16-án új pályázati felhívást tett közzé. Felhívás száma: 51/PRV/2021 Alintézkedés: 4.2 - A mezőgazdasági…

2021.09.27.

Támogatás borászatok számára – a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökségtől (PPA)

Príručka žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2021/2022 Žiadateľom jepodnikateľ alebo združenie podnikateľov v sektore vinárstva,Kategória mikro, malých…

2021.09.02.

Felvidéki Vállalkozói Expo – Kassa

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége p. t. a gazdasági fellendülés érdekében, határon átívelő pályázat által vállalkozói expot szervezett…

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön az egyes pályázatokról.

Please wait...

Köszönjük hogy feliratkozott