HUF: 386.58 Ft

A pályázat fő célja, hogy a középületek energiafogyasztása minimálisra csökkenjen, az alacsony energiaigényű épületek szintjéig. A társfinanszírozás összege 5%. Az 1. értékelési forduló záró dátuma 2021. október 29. Támogatható tevékenységek az irodaházak, valamint a pályázó alapító hatáskörébe tartozó iskolák és iskolai létesítmények épületeinek hőtechnikai tulajdonságainak javítása; például: kerületi burkolat szigetelése, tetőburkolat szigetelése, ablakok cseréje, fűtési / légkondicionáló rendszerek, felvonók korszerűsítése az energiafogyasztás csökkentése érdekében, megújuló energiaforrások használatához szükséges berendezések telepítése. A felhívásra jogosult pályázók: államigazgatási szervek-, területi önkormányzatok, valamint egyéb közigazgatási szervek.

Bővebb információk az alábbi pályázati felhívásban találhatók.


Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Čo je cieľom?

 • dosiahnuť, aby sa spotreba energie verejných budov znížila na minimálne, až na úroveň nízkoenergetických budov
 • podporené budú propozície na úsporu energie proponované podľa všeobecne platných právnych predpisov

Oprávnenými výdavkami:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; napr. zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena okien
 • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie
 • inštalácia systémov merania a riadenia
 • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT
 • inštalácia zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

 • organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá), ostatné ústredné orgány štátnej správy,8 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
 • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
 • ostatné subjekty verejnej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Realizácia oprávnených aktivít je obmedzená na:

 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa

Výška spolufinancovania je 5%

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 je 29. 10. 2021

Žiadateľ ku dňu predloženia ŽoNFP záväzne ukončí verejné obstarávanie na hlavné aktivity projektu, t.j. uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom.

Miesta realizácie projektu:

 • Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.
 • Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom území.

Dôležité povinné prílohy:

 • právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi
 • Súčasťou projektovej dokumentácie povinne musí byť:

energetické hodnotenie, rozpočet stavby podľa výkazu výmer, energetický audit (musí obsahovať posúdenie súčasných technických systémov v budove, tepelnotechnických vlastnosti stavebných konštrukcií, návrh opatrení na obnovu budovy, opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budove, stanovenie potenciálu úspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie)

Hirdetés

Hirdetés

Lejárt
Benyújtási határidő:

2021.10.29.

Csomagajánlatok
Standard
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés a legújabb pályázatokról
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség az elmúlt 1 év projektjeihez
30 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Kiemelt
Silver
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Igény esetén projektek keresése
 • Maximum 1 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció
60 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
Gold
 • Hírlevelek – folyamatos pályázati értesítés
 • Pályázati adatbázis hozzáférhetőség
 • Maximum 3 projekthez pályázati támogatás specifikus keresése
 • Ingyenes online konzultáció – 1 alkalommal
 • Személyes konzultáció – 1 alkalommal
120 € / év Áfa nélkül
Előfizetek!
+ BÓNUSZ
CORVIN Konzultáció
Személyes konzultáció
A személyes konzultáció során megnézzük vállalkozása hátterét, fejlesztési tervei alapján összesítjük és kiválasztjuk a lehetséges fejlődési pontokat, javaslatot teszünk támogatások igénybevételére, konkretizáljuk a pályázati lehetőségeket, a pályázati támogatás elnyerésének esélyességét, felvázoljuk a feladatokat és az adott pályázathoz kapcsolódó kötelezettségeket.
Összeg: Megegyezés alapján
Hasonló pályázatok
2022.10.17.

Új pályázati felhívást hidettek meg „ Interreg Duna Régió Program „ néven

1. fókusz: A megújuló energiaforrások részarányának növelése a Duna-régióban2. fókusz: A szén-dioxid-intenzitás csökkentése az energia- és a közlekedési…

2022.09.16.

ÚJ FELHÍVÁST HIRDETTEK MEG A FOLYAMATELLENŐRZÉS AUDITÁLÁSÁRA VONATKOZÓ UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA

A  Slovak Business Agency mint végrehajtó a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma mint a támogatás nyújtója nevében kihirdette a…

2022.08.18.

A Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériuma új pályázati felhívást tett közzé a történelmi és műemléki védettségű középületek helyreállítását és ellenálló képességét támogató mechanizmusra vonatkozóan

A pályázatok benyújtásának kezdete: 2022.08.01.A felhívás benyújtásának határideje: 01.12.2024A projekt finanszírozása: - előfinanszírozás, - előlegfizetés, - visszatérítés, -…

2022.08.18.

Szlovák Vidékfejlesztési Program 2014-2022 keretében meghirdetett új pályázati felhívás

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások Alintézkedés: 8.5 - Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének…

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Értesüljön az egyes pályázatokról.

Please wait...

Köszönjük hogy feliratkozott